Anadolu Üniversitesi
Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi
Web Sayfasına Hoş Geldiniz
Anadolu Üniversitesi'nin temel değerlerinden biri olan bilgiyi üretme ve toplumun yararına kullanılabilir bir değere dönüştürme ilkesine paralel olarak kurulan birimimiz, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir çevresinde faaliyet gösteren, fikir üreten ve değer yaratan tüm kişilerin fikirlerini Endüstriyel Tasarım, Marka, Patent / Faydalı Model, Entegre Devre Topografyaları ve Coğrafi İşaret tescilleri yolunda aracı olmayı amaçlamaktadır.

Birimimizden;
  • Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan döküman ve broşürlerin temini,
  • Fikri mülkiyet haklarını konusunda genel soruların cevaplanması,
  • Fikirlerin somutlaştırılıp Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaret ve Entegre Devre Topografyası gibi ürün haline getirilmesinde izlenecek aşamalar konusunda yönlendirme,
  • Patent araştırması yapma konusunda bilgilendirme,
  • Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusundaki gelişmelerin aktarılması,
  • Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescil başvurularının gerçekleştirilmesi ,
  • Başvurusu yapılmış olan Fikri Mülkiyet Haklarının tescil süreçlerinin takip edilmesi,
  • Tescil belgesi alınmış mülkiyet haklarının pazarlanıp ticarileştirme sürecinin başlatılması,
  • Ticarileşmiş mülkiyet haklarıyla ilgili lisans sözleşmelerinin yapılması.
gibi konularda ayrıntılı bilgileri kullanıcı dostu bir ara yüze sahip sitemizden veya iletişim adresimizden interaktif olarak öğrenebilirsiniz.